Aginte-koadroa

NZTBP 2021-2025en adierazleak xede bikoitzarekin planteatu dira:

  1. Baliagarriak izatea NZTBPren segimenduan inplikatutako pertsona eta entitate guztientzat, xede hauekin: 
    • Abian jarririko helburu, tresna eta programa guztien arteko doitzea ebaluatzea eta bermatzea.
    • Lorturiko emaitzak aztertzea.
    • Betetzen direla ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztea.
  2. Informazio irekia ematea herritarrei, Nafarroako berrikuntzaren egoeraz eta neurri publikoen eraginkortasunaz jabetzeko.

Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiak, zeinari “Mira la i – Begira” deitu diogun, Nafarroako I+G+Bren errealitatea aztertzen eta erakusten du.

Foru Legeari loturiko adierazleak 2020ko balioa 2022ko balioa 2025eko balioa
Inbertsio publikoaren % unibertsitateetan (NAOen gainean) 1,88 2,00 2,00
Inbertsio publikoaren %, I+G-aren sustapenean (NAOen gainean) 1,45 1,60 1,75
Estatuko eta EBko ekarpenaren % Nafarroako I+G-an (NAOen gainean) 1,96 1,96 1,96
Inbertsio publikoaren %, zerga-deskontuetan (NAOen gainean) 0,71 0,83 1
Unibertsitateetan, sustapenean eta zerga-deskontuetan eginiko inbertsio publikoaren guztizkoaren % gehi EBk eta Estatuak Nafarroako I+G-ari eginiko ekarpenak (NAOen gainean) 6,00 6,93 6,71
Unibertsitateetan, sustapenean eta zerga-deskontuetan eginiko inbertsio publikoaren guztizkoaren % (BPGaren gainean) 0,73 0,8 0,9
I+G-ko inbertsioaren % BPGarekiko 1,9 2,11 2,60

 

Emaitzen adierazleak NZTBPren hasiera 2022ko balioa 2025eko balioa
Argitalpen zientifikoak lehen kuartilean 63,3
(2019)
69,96 79
Nazioartean aipatuenak diren top % 10ean dauden argitalpen zientifikoak 18,10
(2019)
19,91 22,4
Nazioarteko lankidetza bidezko argitalpen zientifikoak 47,9
(2019)
52,69 59,39
EPO patenteen eskaera-kopurua 71 (2020) 78,1 88,75
26 (2020) 26 (2020) 28,6 32,5
Enpresa berritzaileen ehunekoa 20,2
(2019)
22,22 25,25
Horizonte Europako proiektuetako partaidetza-kopurua 56 60 73
Oinarri Teknologikoko Enpresa kopurua 940 945 952

 

Inpaktu-adierazleak NZTBPren hasiera 2022ko balioa 2025eko balioa
I+Gko langileen ehunekoa (EJP edo DOB) biztanleria landunarekiko 1,72
(2019)
1,89 2,10
Ikertzaileen ehunekoa I+G-ko langileekiko 60,7
(2019)
66,77 74
I+G-an diharduten emakumeen ehunekoa 41,45 43 46
Erdi- eta goi-mailako teknologiako produktuen esportazioaren % 66,35 66,6 67,35
Produktu berrien salmenta fakturazio osoaren gainean 0,21
(2019)
0,23 0,25
Graduko STEM titulazioetako ikasleen % Total:
29,5%,;
Hombres:
41,4%;
Mujeres:
20,0%
Total:
31%,;
Hombres:
41,4%;
Mujeres:
24,0%
Total:
34%,;
Hombres:
41,4%;
Mujeres:
30,0%